Välj en sida
Per Borell

Per Borell

Per har sedan 1994 deltagit i OTP-gruppen i Göteborg som handledare och utbildare. Per är medförfattare till manualer kring resursgruppsarbete och har introducerat och utvecklat ESL-manualerna i Sverige och Norden. ESL...
Rolf Gråwe

Rolf Gråwe

Rolf är leg psykolog, fil. dr., senior forskare vid Department of Research and Development, St. Olav’s Universitetssjukhus, samt professor vid Institutet för psykisk Hälsa, NTNU, Trondheim. Rolfs forskningsområde är psykisk ohälsa och samtidigt missbruk. Inom detta...
Alan S. Bellack

Alan S. Bellack

Fil dr, professor i psykiatri. Tidigare ordförande för The Association for Advancement of Behavior Therapy och för The Society for a Science of Clinical Psychology.  Alans forskning har bland annat fokuserat på schizofrenins psykosociala aspekter.  Alan är...
Alan S. Bellack

Kim T. Mueser

Fil dr, leg psykolog och professor vid The Department of Psychiatry vid Dartmouth Medical School i Hanover, New Hampshire. Kims kliniska intressen och forskningsintressen är bland annat den psykosociala behandlingen av allvarliga psykiska sjukdomar, dubbeldiagnoser...
Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell är leg arbetsterapeut, hantverkspedagog samt har en grundläggande terapeututbildning i KBT. Eva-Lena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med psykos samt allmänpsykiatrisk problematik, huvudsakligen inom psykiatri samt kommunal...
Mats Borell

Mats Borell

Mats Borell är leg psykolog med KBT-inriktning. Bland övriga utbildningar kan nämnas certifieringar inom Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/OBM). Mats har arbetat inom olika former av psykiatriska verksamheter sedan...