Välj en sida

Ett Självständigt Liv (ESL)

Är en psykopedagogisk metod som utvecklats för personer med schizofreni men de flesta delarna kan användas för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och medföljande funktionshinder oavsett diagnos, med eller utan samtidigt missbruk.

Målsättningen med arbetet är att underlätta för individen att klara ett dagligt liv och få en god livskvalité. Detta görs genom att man arbetar med att öka individens egen delaktighet i planering av insatser, minska antalet återfall, öka färdigheter i att hantera besvärliga symtom, öka problemlösningsförmågan när det gäller olika vardagliga svårigheter samt sociala färdigheter.

ESL bygger på socialfärdighetsträning, kognitiv beteendeterapi, kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Metoden används inom flera olika områden som psykiatri, socialpsykiatri, rättspsykiatri, SiS, med flera och rekommenderas inom nationella riktlinjer (se Socialstyrelsen). Arbetet kan ske både individuellt och i grupp. Områden som tas upp är bland annat aktivitetsplanering, medicinering, stress och sårbarhet (lära sig känna igen tidiga tecken på återfall och strategier för att hantera dessa), symtomhantering, vardagliga samtal, sysselsättning, hygien.

Den senaste versionen av Steg för Steg-manualen är upplaga 24. Manualen är kraftigt uppdaterad med helt nya kapitel om Missbruk/samsjuklighet, Sömn, Ångesthantering samt arbete med Drömmar och riktning. Samtliga kapitel har omarbetats utifrån aktuell forskning inom respektive områden.
September 2022 publicerade vi en ny upplaga av boken Att arbeta med ESL utifrån manualen Steg för Steg  som ger fördjupade kunskaper samt går igenom hur arbetet bör genomföras. Se flik för Borell förlag på denna hemsida.

Manualen finns för köp i inbundet skick. Eftersom vi vill erbjuda manualen till självkostnadspris säljs den enbart via Borell förlags hemsida. Du kan även gratis ladda ner den nya Steg för Steg-manualen i pdf-format.

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se