Välj en sida

Ett Självständigt Liv (ESL)

Är en metod som utvecklats för personer med schizofreni men de flesta delarna kan användas för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och medföljande funktionshinder oavsett diagnos.

Arbete med ESL utgår från arbetsmaterialet Steg för Steg som översatts och anpassats för svenska förhållanden av psykolog Per Borell.

 Målsättningen med arbetet är att underlätta för individen att klara ett dagligt liv och få en god livskvalité. Detta görs genom att man arbetar med att öka individens egen delaktighet i planering av insatser, minska antalet återfall, öka färdigheter i att hantera besvärliga symtom, öka problemlösningsförmågan vad gäller olika vardagliga svårigheter samt sociala färdigheter. Arbetet kan ske både individuellt och i grupp. Områden som tas upp är bland annat aktivitetsplanering, medicinering, stress och sårbarhet (lära sig känna igen tidiga tecken på återfall och strategier för att hantera dessa), symtomhantering, vardagliga samtal, sysselsättning, hygien. ESL bygger på socialfärdighetsträning, kognitiv beteendeterapi, kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Metoden används inom flera olika områden som psykiatri, socialpsykiatri, rättspsykiatri, SiS, med flera och rekommenderas inom nationella riktlinjer (se Socialstyrelsen).

Den senaste versionen av Steg för Steg-manualen är upplaga 23. Manualen är radikalt uppdaterad med helt nya kapitel om Sömn, Ångesthantering samt arbete med Drömmar och riktning. Samtliga kapitel har omarbetats utifrån aktuell forskning och utveckling inom respektive områden. Manualen har även fått en ny kapitelindelning som förhoppningsvis underlättar arbetet.
Vi har publicerat en bok om hur arbetet med manualen Steg för Steg bör genomföras. Se flik för Borell förlag på denna hemsida.

Bokens bilagor kan du ladda ned i A4 – format här, logga in med hjälp av lösenordet som du hittar på bokens kolofonsida.

Manualen finns för köp i inbundet skick. Men här kan du gratis ladda ner den nya Steg för Steg-manualen i pdf-format.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm