Välj en sida

Författare

Stefan Balogh

Leg arbetsterapeut

Stefan är leg arbetsterapeut med inriktning på sexuell hälsa. Har arbetat med akutsjukvård, med ungdomar med funktionsnedsättningar samt sedan 2006 på ’Bosse råd, stöd och kunskapscenter’, en kooperativ verksamhet som ger rådgivning och stödinsatser för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Stefan har under 20 års tid arbetat med en tillåtande attityd till sexualitet och sexuell hälsa. Målbilden – sex – är utgångspunkten och lösningarna utgår från en förståelse av aktivitetsbegränsning, dvs fokus på hur en aktivitet kan utföras istället.

Det börjar med k

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se