Välj en sida

Social färdighetsträning (SST)

Utbildning

Social färdighetsträning är från början utvecklat med tanke på personer med schizofreni. Men arbetssättet är lämpligt för breda klientgrupper med allvarlig psykisk ohälsa, det kan gälla bipolaritet, missbruk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med mera. Många i denna grupp har ofta omfattande och begränsande funktionshinder i vardagen som delvis beror på nedsättningar vad gäller sociala färdigheter. Detta kan avspeglas i arbetslivet eller annan sysselsättning, relationer och annat och kräver ett strukturerat arbete med att öka färdigheter hos klienten för att förbättra livskvaliteten. I samband med att den svenska översättningen av Social Skills for Schizophrenia ges ut startar vi nu utbildning i metoden.

Utbildningar kommer att starta hösten 2021. Vid intresse kontakta Eva-Lena Borell.

Utbildningsinnehåll

  • Bakgrund och evidens för SST.
  • Beskrivning av sociala färdigheter och de faktorer som kan påverka en nedsättning.
  • Inlärningspsykologi.
  • Att arbeta med grupper.
  • Introduktion till beteendeanalys.
  • Bedömning och skattning.
  • Genomgång av arbetsblad.
  • Specifika svårigheter i arbetet (missbruk, kriminalitet allvarliga symtom m.m.) 

Omfattning

Fem heldagar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med klienter i behov av social färdighetsträning, oavsett vilken verksamhet det gäller. Det kan röra sig om öppenvårdsmottagning, arbetsrehabilitering, sysselsättning, SoL-verksamheter, SIS, behandlingshem eller liknande.

Utbildningsmaterial

Bellak, AS., Mueser, KT., Gingerich, S., Agresta, J., (2021). Social färdighetsträning vid schizofreni.

Häfte: power-point, övningsuppgifter samt kompletterande material.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se