Välj en sida
Ny utbildning i KBT för arbetsterapeuter  Copy

Ny utbildning i KBT för arbetsterapeuter Copy

Under flera år har vi utbildat arbetsterapeuter i grundläggande strategier inom KBT. Tanken är inte att deltagarna ska byta eller förändra sina arbetsområden, istället vill vi ge möjlighet att ta till sig verktyg från KBT i det arbetsterapeutiska uppdraget. Nu...
Ny utbildning i KBT för arbetsterapeuter  Copy

Ny utbildning i KBT för arbetsterapeuter

Under flera år har vi utbildat arbetsterapeuter i grundläggande strategier inom KBT. Tanken är inte att deltagarna ska byta eller förändra sina arbetsområden, istället vill vi ge möjlighet att ta till sig verktyg från KBT i det arbetsterapeutiska uppdraget. Nu...
Resursgrupps-ACT, Case Management

Resursgrupps-ACT, Case Management

Utbildning till Case Management har tidigare varit mycket omfattande, vanligen två terminer. I samband med en omarbetning av RACT-manualen som mera fokuserar på process och struktur har vi nu även förändrat utbildningen. Den fokuserar på strukturen i arbetet som Case...