Välj en sida
Case management, RACT, vid samsjuklighet

Case management, RACT, vid samsjuklighet

Vi ger utbildning i att arbeta med Case management utifrån RACT med klienter med allvarlig psykisk ohälsa och samtidigt missbruk, samsjuklighet. Utbildningarna ges till personalgrupper inom en organisation eller enhet. Innehåll och omfattning planeras i samarbete med...
Ny omarbetad upplaga av ESL-manualen

Ny omarbetad upplaga av ESL-manualen

En ny omarbetad upplaga av ESL-manualen samt boken Att arbeta med ESL är under arbete. Den nya upplagan innehåller helt nya avsnitt om samsjuklighet med missbruk. Övriga delar är reviderade och uppdaterade utifrån aktuell evidens. Även boken Att arbeta med ESL kommer...