Välj en sida

Ny bok: Ulrika Ernvik om traumabearbetning

Nyhet, Utbildning

Borell förlag har publicerat en bok av Ulrika Ernvik som i tydliga steg beskriver hur man som professionell eller närstående genom Trygghetsberättelser kan stötta en person som traumatiserats.

Trygghetsberättelser bygger på den forskning som vuxit fram inom interpersonell neurobiologi och minnesforskning. Genom trygghet och berättelser kan förändringar ske inom och emellan oss som leder från trauma till trygghet.

Boken riktar sig både till professionella och till närstående. Metodiken kan genomföras både i det professionella samtalsrummet och vardagen. Både vuxna och barn kan genom trygghetsberättelser hitta glädjen och kraften som gör det möjligt att våga livet igen.

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se