Välj en sida

Ny omarbetad upplaga av ESL-manualen

Nyhet, Utbildning

En ny omarbetad upplaga av ESL-manualen samt boken Att arbeta med ESL är under arbete. Den nya upplagan innehåller helt nya avsnitt om samsjuklighet med missbruk. Övriga delar är reviderade och uppdaterade utifrån aktuell evidens.

Även boken Att arbeta med ESL kommer att ges ut i en ny omarbetad upplaga. Nya avsnitt om samsjuklighet med missbruk samt uppdatering av övriga kapitel.

Manualen ESL/Steg för Steg samt boken Att arbeta med ESL publiceras under månadsskiftet september-oktober, 2022.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

forlag@borellme.se