Välj en sida

Nytt om ESL, Steg för Steg-manualen

Nyhet, Utbildning

En ny omarbetad version av ESL-materialet (Steg för Steg-manualen, upplaga 24) samt boken Att arbeta med ESL är nu klar och publicerad (220925). Både manual och bok innehåller helt nya avsnitt om samsjuklighet med missbruk. Övriga delar är reviderade och uppdaterade utifrån aktuell evidens.

Vi hoppas att de nya och uppdaterade delarna av Steg för Steg-manualen möter de behov som finns hos brukare och verksamheter.

Ny hemsida om ESL

Vi har publicerat en ny hemsida för er som använder ESL-pedagogiken i Sverige. Hemsidan är tänkt att vara gemensam för oss alla som är intresserade av eller arbetar med ESL. På sidan presenteras nyheter, material med mera.

Adressen är: https://esl-stegforsteg.se

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se