Välj en sida

Författare

Rolf Gråwe

Leg psykolog

Rolf är leg psykolog, fil. dr., senior forskare vid Department of Research and Development, St. Olav’s Universitetssjukhus, samt professor vid Institutet för psykisk Hälsa, NTNU, Trondheim.

Rolfs forskningsområde är psykisk ohälsa och samtidigt missbruk. Inom detta område har han publicerat 17 böcker eller bokkapitel samt 180 vetenskapliga publikationer. En stor del av arbetet fokuserar på strukturer för behandling och pedagogiska behandlingsmaterial.

Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se