Välj en sida

Kombinerade insatser vid samsjuklighet

Utbildning

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem. Möjligheten för att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt, vilket också är rekommendationen inom Nationella riktlinjer. Många har stor nytta av att kombinera missbruksbehandling med exempelvis samtalsterapi och medicin mot psykiska besvär. Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik är ett undervisnings- och behandlingsprogram som ger en förståelse av hur missbruk och psykiska besvär hänger ihop samt innehåller insatser för att hantera bägge områdena. Metodiken är konkret och utbildningen stödjer dig som behandlare att använda materialet.

Utbildningen startar under hösten 2021.

Utbildningsinnehåll

  • förståelse av samsjuklighet utifrån diagnos/symtom, psykiska funktionsnedsättningar och beteendeanalys
  • konkret arbete med de olika delarna i manualen

Omfattning

Utbildningen omfattar tre utbildningsdagar. Två inledande dagar med teorigenomgång, föreläsningar och övningar följs av ett uppehåll under några veckor då deltagarna själva kommer igång och prövar materialet. Utbildningen avslutas med en dag då vi går igenom erfarenheter och tar upp eventuella svårigheter som deltagarna mött under arbetet med materialet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom regionala eller kommunala beroendeverksamheter, SIS eller behandlingshem.

Utbildningsmaterial

Gråwe, R., (2020). Kombinerade insatser vid samsjuklighet – arbetsbok
Gråwe, R., (2020). Kombinerade behandlingsinsatser for personer med missbruk och samtidig psykisk ohalsa – textbok

Häfte: power-point, övningsuppgifter samt kompletterande material.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se