Välj en sida

Utbildningar och Handledningar

Borell psykologi & arbetsterapi AB:s utbildningar och handledningar sker inom områdena behandling, rehabilitering och stödinsatser för personer med allvarlig psykisk ohälsa och/eller missbruk samt psykiska funktionshinder.

Utbildningar

Utbildningarna genomförs hos dig som uppdragsgivare eller i vår egen regi. Till de utbildningar vi själva anordnar kan du anmäla dig som enstaka deltagare.

En del av våra utbildningar innehåller inslag av ’blended learning’. Detta innebär att våra utbildningar innehåller moment som exempelvis:

  • föreläsningsdagar med övningar och grupparbeten
  • förinspelade filmsekvenser samt digitalt material som finns på särskild hemsida och kan användas mellan utbildningstillfällena
  • genomgångar i mindre grupper via Zoom eller Teams.
  • hemuppgifter för att deltagarna ska få erfarenhet av nya arbetssätt under utbildningen.

Vi har alla möjligheter att bygga upp en utbildning så att den passar din organisation och dina medarbetare oavsett antal på bästa sätt. Kontakta oss för en diskussion om vad som är enklast för er.

Handledning

Som en del av implementering av nya arbetsmetoder i samband med våra utbildningar, eller som separata uppdrag, erbjuder vi även handledning. Våra handledningsuppdrag genomförs inom psykiatri, socialpsykiatri (boendestöd, boenden, sysselsättningsverksamheter), personliga ombud, rättspsykiatri, SIS med flera områden (kontakta oss för företagens CV och referenser).

Vi föredrar fokus på metodhandledning, d.v.s. att vi stödjer implementering av ett arbetssätt eller struktur som organisationen vill etablera. Utvärdering och mätning av resultat är ett självklart inslag i vårt arbete. Vi åtar oss även renodlad ärendehandledning som löpande insats.

Vanligen genomförs handledningarna hos dig som uppdragsgivare. Men vid mindre grupper (<7 personer) har vi även möjlighet att arbeta via Zoom eller Teams.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni…

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar…

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form…

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med…

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa…

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt…

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik…

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling…

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se