Välj en sida

LEAP

Utbildning

Bristande insikt hos personer med allvarlig psykisk sjukdom (anosognosi) som exempelvis schizofreni eller bipolärt syndrom är ett allvarligt hinder för fungerande psykologisk eller farmakologisk behandling. Olika, välmenande, försök med tvångsåtgärder i olika former riskerar att öka klientens motstånd och drabba den nödvändiga behandlingsalliansen.

LEAP, Listen, Empathize, Agree, Partner (i svensk översättning Lyssna, Känn empati, Håll med, Samarbeta), är en metodik för att möta brukarens föreställningar som de är – och inte som behandlaren önskar att de ska vara. Metodiken utgår från kognitiv terapi, klientcentrerad terapi och motiverande samtal, och är utformad särskilt för brukare med allvarlig psykisk sjukdom. LEAPs, och dess upphovsman Xavier Amadors, budskap är att vi inte kan hjälpa genom styrkan i våra argument utan genom styrkan i den relation vi lyckas skapa.

Utbildningen startar under hösten 2021.

Utbildningsinnehåll

Teoretisk introduktion till anosognosi (sjukdomsförnekelse) utifrån aktuella diagnoser.
Genomgång och praktiska övningar i Amadors metodik, LEAP.

Omfattning

Tre halvdagar med möjlighet till uppföljande halvdag med fokus på handledning av individuella ärenden.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har individuell behandlingskontakt med brukare med allvarlig psykisk ohälsa, exempelvis schizofreni och andra psykossjukdomar eller bipolärt syndrom. Utbildningen förutsätter goda kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik hos deltagarna.

Utbildningsmaterial

Amador, X., (2019). Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp.

Häfte: power-point, övningsuppgifter samt kompletterande material.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm