Välj en sida

LEAP

Utbildning

Bristande insikt hos personer med allvarlig psykisk sjukdom (anosognosi) som exempelvis schizofreni eller bipolärt syndrom är ett allvarligt hinder för fungerande psykologisk eller farmakologisk behandling. Olika, välmenande, försök med tvångsåtgärder i olika former riskerar att öka klientens motstånd och drabba den nödvändiga behandlingsalliansen.

LEAP, Listen, Empathize, Agree, Partner (i svensk översättning Lyssna, Känn empati, Håll med, Samarbeta), är en metodik för att möta brukarens föreställningar som de är – och inte som behandlaren önskar att de ska vara. Metodiken utgår från kognitiv terapi, klientcentrerad terapi och motiverande samtal, och är utformad särskilt för brukare med allvarlig psykisk sjukdom. LEAPs, och dess upphovsman Xavier Amadors, budskap är att vi inte kan hjälpa genom styrkan i våra argument utan genom styrkan i den relation vi lyckas skapa.

Utbildningsinnehåll

Teoretisk introduktion till anosognosi (sjukdomsförnekelse) utifrån aktuella diagnoser.
Genomgång och praktiska övningar i Amadors metodik, LEAP.

Omfattning

Omfattning och upplägg är beroende av deltagarnas förkunskaper. För närstående och baspersonal inom socialpsykiatri rekommenderar vi en inledande halvdag följt av en heldag med workshop då vi övar. Härefter en avslutande halvdag efter någon månad då deltagarna får möjlighet att diskutera eventuella svårigheter som dykt upp.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har individuell behandlingskontakt med brukare med allvarlig psykisk ohälsa, exempelvis schizofreni och andra psykossjukdomar eller bipolärt syndrom.

Vi försöker anpassa utbildningarna utifrån deltagarnas professionella förkunskaper. Vissa utbildningar riktar sig till anhöriga/närstående samt baspersonal inom socialpsykiatri medan andra riktar sig till behandlare (psykologer, arbetsterapeuter m.fl.) inom psykiatrin.

Utbildningsmaterial

Amador, X., (2019). Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp.

Häfte: power-point, övningsuppgifter samt kompletterande material.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se