Välj en sida
Daniel Maroti

Daniel Maroti

Daniel är psykolog och forskare, med psykodynamisk behandling vid funktionella somatiska syndrom som specialområde. Han har länge haft ett stort intresse för hur kropp och själ hänger samman, och hur psykologiska faktorer påverkar sjukdomsförlopp. I hans avhandling...
Xavier Amador

Xavier Amador

Världsledande klinisk psykolog, professor vid State University, New York, tidigare Columbia University.  Xaviers forskning handlar om bristande insikt hos personer med allvarlig sjukdom. I sina säljande böcker utgår han återkommande från sin personliga historia...
Stefan Balogh

Stefan Balogh

Stefan är leg arbetsterapeut med inriktning på sexuell hälsa. Har arbetat med akutsjukvård, med ungdomar med funktionsnedsättningar samt sedan 2006 på ’Bosse råd, stöd och kunskapscenter’, en kooperativ verksamhet som ger rådgivning och stödinsatser för personer med...
Nisse Berglund

Nisse Berglund

Nisse är socionom med inriktning på familjeterapi. Utbildad i Integrerad Psykiatri av Ian Falloon i Buckingham 1989-1994. Han har arbetat som kurator, case manager, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare. Under 30 år har Nisse utbildat i resursgruppsarbete och även...
Nisse Berglund

Per Borell

Per har sedan 1994 deltagit i OTP-gruppen i Göteborg som handledare och utbildare. Per är medförfattare till manualer kring resursgruppsarbete och har introducerat och utvecklat ESL-manualerna i Sverige och Norden. ESL...