Välj en sida

Författare

Alan S. Bellack

Professor i psykiatri

Fil dr, professor i psykiatri. Tidigare ordförande för The Association for Advancement of Behavior Therapy och för The Society for a Science of Clinical Psychology. 

Alans forskning har bland annat fokuserat på schizofrenins psykosociala aspekter. 

Alan är medförfattare eller medredaktör för 31 böcker och har publicerat över 150 vetenskapliga artiklar och 46 bokkapitel. Redaktör och grundare av tidskrifterna Behavoir Modification och Clinical Psychology Review och sitter i redaktionen för nio andra tidskrifter, bland annat Schizophrenia Bulletin.

Social färdighetsträning vid Schizofreni

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se