Välj en sida

Författare

Kim T. Mueser

Leg psykolog och professor

Fil dr, leg psykolog och professor vid The Department of Psychiatry vid Dartmouth Medical School i Hanover, New Hampshire.

Kims kliniska intressen och forskningsintressen är bland annat den psykosociala behandlingen av allvarliga psykiska sjukdomar, dubbeldiagnoser och posttraumatiskt stressyndrom.

Kim har gett ut flera böcker bland annat Social Skills Training for Psychiatric Patients; Coping with Schizophrenia: A Guide for Families; Behavioral Family Therapy for Psychiatric Disorders, Second Edition; och Integrated Treatment for Dual Disorders: A Guide to Effective Practice.

Social färdighetsträning vid Schizofreni

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se