Select Page

Mats Borell

Mats Borell är leg psykolog med KBT-inriktning samt adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet. Bland övriga utbildningar kan nämnas certifieringar inom Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt organisationsutveckling (BAOU/OBM). Mats bedriver forskning inom område funktionsnedsättningar.

Mats har arbetat inom olika former av psykiatriska verksamheter sedan 1980-talet. Det egna företaget, Borell psykologi & arbetsterapi AB, genomför sedan 2004 utbildnings- och handledningsuppdrag inom psykiatri, socialpsykiatri samt beroendeverksamheter. Mats har publicerat sig i antologier (bland annat om Resursgrupps-ACT) samt startat Borell förlag under 2018 tillsammans med Eva-Lena. 

Under åren 2010-2016 ledamot i styrelsen för Stiftelsen Schizofrenibistånd. Sedan 2017 styrelseledamot av Nationella rådet för Resursgrupps-ACT. (För komplett CV med utbildnings- och handledningsuppdrag, se nedan.) 

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell är leg arbetsterapeut, hantverkspedagog samt har en grundläggande terapeututbildning i KBT.

Eva-Lena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med psykos samt allmänpsykiatrisk problematik, huvudsakligen inom psykiatri samt kommunal sysselsättningsverksamhet.

Inom ramen för Eva-Lena Borell AB ebjuds utbildning inom psykiska funktionsnedsättningar, ESL (Steg för steg) samt färdighetsträning. Eva-Lena handleder och utbildar månatligen ett stort antal arbetsgrupper inom framför allt socialpsykiatriska- samt psykiatriska verksamheter.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm