Välj en sida

Mats Borell

Mats Borell är leg psykolog med KBT-inriktning. Bland övriga utbildningar kan nämnas certifieringar inom Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/OBM).

Mats har arbetat inom olika former av psykiatriska verksamheter sedan 1980-talet. Det egna företaget, Borell psykologi & arbetsterapi AB, genomför sedan 2004 utbildnings- och handledningsuppdrag inom psykiatri, socialpsykiatri samt beroendeverksamheter. Mellan 2013-2019 adjunkt vid Karlstads universitet. 

Mats har publicerat sig i flera böcker, bland annat om arbete med Resursgrupper och ESL. 2019 startade Mats tillsammans med Eva-Lena Borell förlag.  

Under åren 2010-2016 ledamot i styrelsen för Stiftelsen Schizofrenibistånd. Sedan 2017 styrelseledamot av Nationella rådet för Resursgrupps-ACT. (Kontakta Mats om du är uppdragsgivare och har behov av fullständigt CV med genomförda och aktuella utbildnings- och handledningsuppdrag.)

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell är leg arbetsterapeut, hantverkspedagog samt har en grundläggande terapeututbildning i KBT.

Eva-Lena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med psykos samt allmänpsykiatrisk problematik, huvudsakligen inom psykiatri samt kommunal sysselsättningsverksamhet.

Inom ramen för Eva-Lena Borell AB ebjuds utbildning inom psykiska funktionsnedsättningar, ESL (Steg för steg) samt färdighetsträning. Eva-Lena handleder och utbildar månatligen ett stort antal arbetsgrupper inom framför allt socialpsykiatriska- samt psykiatriska verksamheter.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm