Välj en sida

Författare

Nisse Berglund

Socionom

Nisse är socionom med inriktning på familjeterapi. Utbildad i Integrerad Psykiatri av Ian Falloon i Buckingham 1989-1994. Han har arbetat som kurator, case manager, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare. Under 30 år har Nisse utbildat i resursgruppsarbete och även arbetat inom flera projekt som Bättre psykosvård, PsykosR och Socialpsykiatriskt Forum.

Rea!

Att arbeta med resursgrupper

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se