Aktuellt

Kommande grundutbildning i ESL.
Stockholm: 25-26 mars, 8 april samt 7 maj, 2020.

Välkommen

Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning, handledning och organisationsinsatser som riktar sig till personal, studenter och organisationer inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter samt angränsande områden. Vi fokuserar på vård- och för brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt gemensam förståelse och samverkan mellan olika huvudmän och organisationer.

Om oss

Mats Borell

Mats Borell är leg psykolog med KBT-inriktning samt adjunkt i psykologi vid Karlstads universitet. Bland övriga utbildningar kan nämnas certifieringar inom Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt organisationsutveckling (BAOU/OBM). Mats bedriver forskning inom område funktionsnedsättningar.

Read more

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell är leg arbetsterapeut, hantverkspedagog samt har en grundläggande terapeututbildning i KBT.

Eva-Lena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med psykos samt allmänpsykiatrisk problematik, huvudsakligen inom psykiatri samt kommunal sysselsättningsverksamhet.

Read more

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

Handledning

Våra utbildningar och handledningar sker inom områdena behandling, rehabilitering och stödinsatser för personer med allvarlig psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Utbildningarna genomförs hos dig som uppdragsgivare, men vi ger även utbildningar i egen regi där du kan anmäla dig som enstaka deltagare (se under respektive flik).

Read more

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm