Aktuellt

Kommande grundutbildning i ESL.
Stockholm: 9 november och 7 december 2020

Välkommen

Borell psykologi & arbetsterapi AB samt Eva-Lena Borell AB erbjuder utbildning, handledning och organisationsinsatser som riktar sig till personal, studenter och organisationer inom områdena psykiatri, kommunal socialpsykiatri, beroendeverksamheter samt angränsande områden. Vi fokuserar på vård- och för brukare med psykiska funktionsnedsättningar samt gemensam förståelse och samverkan mellan olika huvudmän och organisationer.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni…

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar…

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form…

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med…

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa…

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt…

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik…

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling…

Handledning

Våra utbildningar och handledningar sker inom områdena behandling, rehabilitering och stödinsatser för personer med allvarlig psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder. Utbildningarna genomförs hos dig som uppdragsgivare, men vi ger även utbildningar i egen regi där du kan anmäla dig som enstaka deltagare (se under respektive flik).

Read more

Anmäl dig för nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet presenterar aktuella händelser och nyutgivna böcker hos Borell förlag. Utkommer tre gånger per år.

* indicates required

E-post adress *

Förnamn

Efternamn

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm