Välj en sida
Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning. Hon arbetar deltid som familjeterapeut inom primärvården, och erbjuder också samtal, handledning, föreläsningar och utbildningar i sitt företag Familjeglädje, både i...
Viola Argus-Zivaljic

Viola Argus-Zivaljic

Viola är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi: behandling, samt formellt handledarutbildad med många års klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatri. Hon har under flera decennier förkovrat sig i modern affektteori och även...
Josefine Ek

Josefine Ek

Josefine är legitimerad psykolog, psykodynamiker och har ett intresse för neuropsykologi och emotionella processers inflytande vid olika typer av kroppsliga besvär. Hon är utbildad vid Uppsala universitet och har därefter arbetat som psykolog inom...
Daniel Maroti

Daniel Maroti

Daniel är psykolog och forskare, med psykodynamisk behandling vid funktionella somatiska syndrom som specialområde. Han har länge haft ett stort intresse för hur kropp och själ hänger samman, och hur psykologiska faktorer påverkar sjukdomsförlopp. I hans avhandling...
Xavier Amador

Xavier Amador

Världsledande klinisk psykolog, professor vid State University, New York, tidigare Columbia University.  Xaviers forskning handlar om bristande insikt hos personer med allvarlig sjukdom. I sina säljande böcker utgår han återkommande från sin personliga historia...
Stefan Balogh

Stefan Balogh

Stefan är leg arbetsterapeut med inriktning på sexuell hälsa. Har arbetat med akutsjukvård, med ungdomar med funktionsnedsättningar samt sedan 2006 på ’Bosse råd, stöd och kunskapscenter’, en kooperativ verksamhet som ger rådgivning och stödinsatser för personer med...