ESL

Ett Självständigt Liv (ESL) är en metod som utvecklats för personer med schizofreni men de flesta delarna kan användas för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och medföljande funktionshinder oavsett diagnos.
Arbete med ESL utgår från arbetsmaterialet Steg för Steg som översatts och anpassats för svenska förhållanden av psykolog Per Borell.
Målsättningen med arbetet är att underlätta för individen att klara ett dagligt liv och få en god livskvalité. Detta görs genom att man arbetar med att öka individens egen delaktighet i planering av insatser, minska antalet återfall, öka färdigheter i att hantera besvärliga symtom, öka problemlösningsförmågan vad gäller olika vardagliga svårigheter samt sociala färdigheter.
Arbetet kan ske både individuellt och i grupp. Områden som tas upp är bland annat aktivitetsplanering, medicinering, stress och sårbarhet (lära sig känna igen tidiga tecken på återfall och strategier för att hantera dessa), symtomhantering, vardagliga samtal, sysselsättning, hygien.
ESL bygger på socialfärdighetsträning, kognitiv beteendeterapi, kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Metoden används inom flera olika områden som psykiatri, socialpsykiatri, rättspsykiatri, SiS, med flera och rekommenderas inom nationella riktlinjer (se Socialstyrelsen). Ytterligare information se: /EGET KLICKBART/

Ladda ned Steg för Steg- manual och handbok

Vi erbjuder grundutbildning i ESL-pedagogik som omfattar fyra dagar för enskilda personer eller arbetsgrupper. Utbildningen innehåller föreläsningar med grupparbeten där du som deltagare får öva in de olika delarna och momenten. Mellan tillfällena får du möjlighet att pröva metodiken i din verksamhet.

Utöver grundutbildningen i ESL finns möjlighet att utbilda dig till metodstödjare för att kunna stötta din arbetsgrupp med arbetet i metoden.
För dig som har stor erfarenhet av ESL-arbete och av att arbeta som metodstödjare finns även möjligheten att utbilda dig till utbildare inom ESL-pedagogiken.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm