ESL, Steg för Steg

Vi erbjuder grundutbildning i ESL-pedagogik för enskilda personer eller hela arbetsgrupper. Du får under utbildningen lära dig att arbeta med ESL materialet utifrån Steg för Steg-manualen en ökad förståelse för en enkel beteendeanalys samt psykiska funktionsnedsättningar och diagnos. Fokus ligger på att du skall få kunskap om bakgrunden till ESL samt de olika steg pedagogiken bygger på.

Utbildningen innehåller föreläsningar med grupparbeten och rollspel där du som deltagare får öva in de olika delarna och momenten. Mellan tillfällena får du möjlighet att pröva metodiken i din verksamhet.

Innehåll

  • Bakgrund till ESL-pedagogiken
  • Grundläggande pedagogisk uppbyggnad och principer
  • Introduktion till en beteendeanalys
  • Samtalsmetod
  • Att arbeta med grupper
  • Psykiska funktionsnedsättningar
  • Diagnos
  • Att arbeta med Steg för Steg manualen

Omfattning och upplägg
Utbildningen omfattar 4 heldagar, de tre första dagarna ges under en månads tid och den fjärde dagen efter ca en månad då du under den tiden prövar metodiken i din egen verksamhet för att sedan diskutera dina erfarenheter under den avslutande dagen. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete träffar personer med psykisk ohälsa och medföljande psykiska funktionshinder oavsett om du arbetar inom psykiatriska verksamheter, inom SiS eller kommunalt stöd (socialpsykiatri).

Utbildningsmaterial
Steg för Steg-manualen
Att arbeta med ESL och manualen Steg för Steg.
Häfte: power-point, övningsuppgifter samt kompletterande material.

Metodstödjare i ESL
Utöver grundutbildningen i ESL finns möjlighet att utbilda dig till metodstödjare för att kunna stötta din arbetsgrupp med arbetet i metoden.

Utbildning till utbildare i ESL
För dig som har stor erfarenhet av ESL-arbete och av att arbeta som metodstödjare finns även möjligheten att utbilda dig till utbildare inom ESL-pedagogiken.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm