Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik har svårt att få det dagliga livet att fungera på grund av sina psykiska funktionshinder. Dessa beror på de psykiska funktionsnedsättningar individen har i relation till den omgivning denne lever i. Orsaker till nedsättningarna kan vara flera; allvarlig psykiska ohälsa, missbruk eller neuropsykiatriska diagnoser är de vanligaste. Även om psykiatrisk behandling ofta är nödvändig och fyller stor funktion är det inte alltid individen blir av med alla symtom. Många får leva med varaktiga psykiska funktionshinder.

Uppgiften för personal inom psykiatri, socialpsykiatri och olika former av stödverksamheter är att hjälpa individen att kunna hantera vardagen på bästa sätt trots kvarvarande psykiatrisk problematik.

Under utbildningsdagarna går vi igenom de olika psykiska funktionsnedsättningar som ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) beskriver. Vi tittar på hur funktionsnedsättningen kan se ut, hur den kan påverka individen och vilka svårigheter detta kan ge i det dagliga livet. Vi går också igenom olika sätt att hantera dessa genom att hitta olika strategier, hjälpmedel, anpassning av miljön och färdighetsträning. Målsättningen med utbildningen är att stötta sin brukare eller klient att själv förstå svårigheter som kan uppstå och hitta bra sätt att hantera dessa för att kunna göre de aktiviteter som önskas och vara delaktig inom de områden i livet som hen tycker är viktiga.

Utbildningens omfattning 2 dagar där föreläsningar varvas med gruppuppgifter samt praktiska övningar. Deltagarna får även möjlighet att använda kunskaperna från dag ett genom hemuppgifter i sin praktiska vardag och diskutera erfarenheter under dag två.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm