Välj en sida
Gråwe pågående arbete

Gråwe pågående arbete

Borell Förlag publicerade under hösten 2020 en arbetsbok för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa av Rolf Gråwe. Till arbetsboken finns en manual (huvudbok) där Rolf Gråwe med flera författare går igenom hela modellen och beskriver arbetet, denna kommer...