Välj en sida

Skadereduktion vid samlande

Förlag, Nyhet

En återkommande tanke och metodik i den litteratur som Borell förlag ger ut är skadereduktion (harm reduction). Vilka insatser kan göras för att hjälpa brukaren till en så fungerande tillvaro som möjligt när behandling inte är en möjlig lösning?

Under september kommer vi att ge ut Tompkins bok om skadereduktion vid patologiskt samlande. Problematiken är allvarlig och tyvärr vanlig. Både brukare, anhöriga och personal inom kommunala stödinsatser kämpar med att hantera och hitta lösningar. Tompkins bok erbjuder en tydlig metodik som riktar in sig på den svåraste problematiken.

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se