Välj en sida

Nya böcker från Borell förlag

Förlag, Nyhet

Under andra halvåret 2022 kommer Borell förlag att ge ut ett antal nya böcker inom psykologi och psykiatri.

Psykoterapeuten Janet Hedendahl Carlsson har hjälp många kvinnor med bröstcancer att hantera de prövningar en behandling innebär. När Janet själv fick sjukdomen skrev hon tillsammans med journalisten Justine Kirk, som också drabbats, boken Mitt bröst, mitt liv där deras personliga erfarenheter varvas med terapeutens professionella kunskaper och de berättelser Janets patienter delat under åren. Boken är en guide för dig som fått bröstcancer eller för dig som lever nära någon som drabbats. Boken visar hur man kan ta sig igenom alla utmaningar – och att det finns hopp. Publiceras 15 augusti, 2022.

Steven Hayes och Stefan Hofmans (red) bok Process-based CBT kommer ut i en svensk översättning, oktober 2022. Boken sammanfattar de senaste utvecklingarna inom KBT inom ett stort antal områden. Texterna fokuserar på en övergång från mera strikt diagnosbaserade behandlingsinsatser till en transdiagnostisk och processorienterad förståelse.

Under 2020 gav Borell förlag ut Rolf Gråwes behandlingsmanual Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik. Behandlingen riktar sig till personer med mindre allvarlig psykisk ohälsa (depression, ångest m.fl.) och samtidigt missbruk. Nu kommer äntligen Gråwes textbok som ger grundläggande kunskaper och bakomliggande resonemang samt presenterar även flera områden som inte tas upp i manualen. Utgivning september 2022.

Under senare delen av hösten 2022 ger förlaget ut en svensk översättning av Michael Tompkins Clinicians Guide to Severe Hoarding, om hur allvarligt samlande kan bemötas och hanteras utifrån ett tänkande som utgår från harm reduction.

Under maj 2022 publicerades Smärtans budskap av Daniel Maroti samt arbetsböckerna Fri från smärta av Rose-Marie Widlund, Josefine Ek, Daniel Maroti samt Robert Johansson. Sammantaget ger dessa tre böcker en djup förståelse av hur känslofokuserad psykologisk terapi kan hjälpa klienter med kroppsliga besvär som ihållande smärta.

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se