Borell förlag

Borell förlag bildades 2019. Målsättningen är att ge ut litteratur och behandlingsmaterial som fokuserar på aktuell utveckling och konkreta tillämpningar inom socialpsykiatri, psykologi och socialt arbete.

Under 2020 ger vi ut en arbetsbok av Rolf Gråwe om arbete med personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och missbruk, Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik; en ny och radikalt omarbetad version av Steg för Steg-manualen med tillhörande bok om hur arbetet med ESL och Steg för Steg bör genomföras, Att arbeta med ESL. Senare under våren kommer en svensk översättning av Social färdighetsträning vid schizofreni av Bellack et al. Boken ger en grundlig introduktion till strategier vid arbete med Social Skills Training (SST) och innehåller konkreta arbetsblad inom mängder av olika områden.

Vår utgivning säljs dels genom denna hemsida och dels genom Bokus och bokhandeln. I enstaka undantag sker försäljningen enbart via denna hemsida, detta för att kunna erbjuda vissa handböcker och manualer till självkostnadspris.

På hemsidan kommer vi att kontinuerligt att presentera nyheter och våra planer inför framtiden. Om du har synpunkter på vårt arbete eller idéer på litteratur som du tycker bör presenteras för svenska läsare är vi tacksamma om du hör av dig.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm