Välkommen till Borell förlag

Förlaget bildades under 2019. Målsättningen är att ge ut litteratur som fokuserar på aktuell utveckling och konkreta tillämpningar inom socialpsykiatri, psykologi och socialt arbete.

Under hösten 2019 inleder vi vår utgivning med en egenproducerad antologi, Att arbeta med resursgrupper, om Resursgrupps-ACT (RACT) samt en översättning och bearbetning av Xavier Amadors bästsäljare Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp.

Här på hemsidan kommer vi att kontinuerligt att presentera nyheter och våra planer inför framtiden. Om du har synpunkter på vårt arbete eller idéer på litteratur som bör presenteras för svenska läsare är vi tacksamma om du hör av dig.

Våra böcker

Om du företräder ett företag eller organisation och vill köpa våra böcker mot faktura, eposta din beställning till forlag@borellme.se.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm