Välj en sida
Gråwe pågående arbete

Gråwe pågående arbete

Borell Förlag har under hösten 2020 gett ut en arbetsbok för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa av Rolf Gråwe. Till den arbetsbok vi redan gett ut finns en manual (huvudbok) där Rolf Gråwe med flera författare går igenom hela modellen och beskriver...