Välj en sida
Nya böcker från Borell förlag

Nya böcker från Borell förlag

Under andra halvåret 2022 kommer Borell förlag att ge ut ett antal nya böcker inom psykologi och psykiatri. Psykoterapeuten Janet Hedendahl Carlsson har hjälp många kvinnor med bröstcancer att hantera de prövningar en behandling innebär. När Janet själv fick sjukdomen...