Välj en sida
Eva-Lena Borell teaching in class room

Ny bok: Rolf Gråwes bok om samtidiga insatser vid missbruk och psykisk ohälsa

Nyhet, Utbildning

Rolf Gråwes bok Kombinerade insatser för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa har publicerats under sommaren 2023. Tidigare har Borell förlag gett ut den handbok för klienter som hör till, men nu kommer själva huvudboken.

Gråwe går igenom nio olika områden, eller moduler, som behandlar: kartläggning och diagnosticering, motiverande insatser, KBT, läkemedelsbehandling, fysisk aktivitet, närståendeinsatser, integrerade psykosociala insatser, samverkan och tvångsåtgärder.

Boken riktar sig till behandlare inom beroendeverksamheter samt psykiatri samt stödpersoner inom kommunala insatser.

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se