Välj en sida
Ny omarbetad upplaga av ESL-manualen

Ny omarbetad upplaga av ESL-manualen

En ny omarbetad upplaga av ESL-manualen samt boken Att arbeta med ESL är under arbete. Den nya upplagan innehåller helt nya avsnitt om samsjuklighet med missbruk. Övriga delar är reviderade och uppdaterade utifrån aktuell evidens. Även boken Att arbeta med ESL kommer...