Välj en sida
Ny utbildning till Case Manager utifrån RACT-metodiken

Ny utbildning i KBT för arbetsterapeuter

Under flera år har vi utbildat arbetsterapeuter i grundläggande strategier inom KBT. Tanken är inte att deltagarna ska byta eller förändra sina arbetsområden, istället vill vi ge möjlighet att ta till sig verktyg från KBT i det arbetsterapeutiska uppdraget. Nu...
Resursgrupps-ACT, Case Management

Resursgrupps-ACT, Case Management

Utbildning till Case Management har tidigare varit mycket omfattande, vanligen två terminer. I samband med en omarbetning av RACT-manualen som mera fokuserar på process och struktur har vi nu även förändrat utbildningen. Den fokuserar på strukturen i arbetet som Case...
Gråwe pågående arbete

Gråwe pågående arbete

Borell Förlag har under hösten 2020 gett ut en arbetsbok för personer med missbruk och samtidig psykisk ohälsa av Rolf Gråwe. Till den arbetsbok vi redan gett ut finns en manual (huvudbok) där Rolf Gråwe med flera författare går igenom hela modellen och beskriver...