Välj en sida

Författare

Xavier Amador

Världsledande klinisk psykolog, professor vid State University, New York, tidigare Columbia University. 

Xaviers forskning handlar om bristande insikt hos personer med allvarlig sjukdom. I sina säljande böcker utgår han återkommande från sin personliga historia med sin bror, Henry, som drabbades av schizofreni men som inte själv insåg att han var sjuk och behövde stöd.

Grundare av LEAP-institute för utveckling av samtalsmetodik och strategier för att hantera bristande behandlingsföljsamhet. Institutet ger även kommunikationsträning av terapeuter.

dramador.com

Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se