Välj en sida

KBT för arbetsterapeuter

Utbildning

Mellan KBT och arbetsterapi finns flera beröringspunkter, men naturligtvis även stora skillnader. Målsättningarna med utbildningen är att ge dig som arbetsterapeut teoretiska grunder och konkreta tillämpningar från KBT som kan vara användbara i de arbetsterapeutiska arbetsuppgifterna.

Om du är intresserad kontakta Eva-Lena Borell för mer information om kursstart med mera.

Utbildningsinnehåll

Under dagarna varvas föreläsningar med konkreta gruppuppgifter och övningar. Mellan utbildningstillfällena ges hemuppgifter för att färdigheterna skall kunna användas i det konkreta arbetet.

Innehåll:

  • beteendeanalytiska grunder
  • historisk utveckling inom KBT
  • ramar och strategier
  • beteendeaktivering
  • att hantera ångest och tvångsproblematik i vardagen (exponering, exponering med responsprevention)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Dialektisk beteendeterapi (DBT) för insatser för personer med självskadeproblematik, borderline personlighetssyndrom

Under utbildnings förs ett genomgående fokus på samtal kring hur KBT och arbetsterapi kan användas tillsammans.

Omfattning

Utbildningens omfattar 5 heldagar.

Målgrupp

Arbetsterapeuter som bland annat arbetar inom hälsocentraler, psykiatri eller angränsande verksamheter som socialpsykiatri, beroende, stressmottagning eller arbetsrehabilitering och sysselsättning.

Utbildningsmaterial

Häfte: power-point, övningsuppgifter, vetenskapliga artiklar samt kompletterande material.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

Case management, RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se