KBT för arbetsterapeuter

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med gott evidensstöd inom en mängd olika diagnostiska områden. KBT är en strukturerad klientcentrerad terapiform där mycket tonvikt läggs på här och nu. KBT utgår från en förståelse för individens tankar, känslor och beteenden. Stort fokus läggs på samspelet mellan individen och hens omgivning.

En KBT- terapi startar alltid med en grundlig beteendeanalys och ser varje människa som unik och styrs av den funktion ett beteende ger utifrån de förutsättningar som finns.

Arbetsterapin vill hjälpa individer att kunna klara av sin vardag så tillfredsställande som möjligt, kunna vara delaktiga inom de områden i livet som är viktiga och känna att livet är meningsfullt. Detta arbete görs med hjälp av flera olika insatser: hitta bra strategier, en god aktivitetsbalans, hjälpmedel och anpassning av miljön med mera. Liksom i KBT utgår man i arbetsterapi från ett klient- och personcentrerat arbetssätt.

Mellan KBT och arbetsterapi finns flera beröringspunkter, men naturligtvis även stora skillnader. Vi har genom åren haft möjligheter att arbeta med arbetsterapeuter vad gäller att diskutera utbyte mellan KBT och arbetsterapi inom ramen för utbildningar i KBT för arbetsterapeuter.

Målsättningarna med utbildningen är att både ge dig som arbetsterapeut teoretiska grunder och konkreta tillämpningar från KBT som kan vara användbara i de arbetsterapeutiska arbetsuppgifterna.

Under utbildningsdagarna beskrivs den historiska utvecklingen, ramar och strategier, beteendeaktivering, exponering, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), DBT (dialektisk beteendeterapi) m.m. Stort fokus ligger på beteendeanalys och på diskussioner kring hur KBT och arbetsterapi kan användas tillsammans. Utbildningens omfattning 5 dagar. Utbildningsdagarna varvar föreläsningar med konkreta gruppuppgifter och övningar. Mellan utbildningstillfällena ges hemuppgifter för att färdigheterna skall kunna användas i det konkreta arbetet.

För mera information kontakta Eva-Lena Borell

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm