Välj en sida

Trygghetsberättelser – Från trauma till trygghet

315.00 kr

”Om någon hade kunnat komma och hjälpa dig, vem hade kommit?
Vad hade den gjort och sagt?
Hur hade det då känts i kroppen?”
Dessa tre frågor är kärnan i Trygghetsberättelser –
en traumaåterhämtande metod som utvecklats av Ulrika Ernvik.

Trygghetsberättelser bygger på den forskning som vuxit fram under de senaste trettio åren inom framför allt interpersonell neurobiologi och minnesforskning. Genom trygghet, rörelse, visualisering och
berättelser kan förändringar ske inom oss och mellan oss
som leder från trauma till trygghet.

Trygghetsberättelser kan erbjudas både i samtals-
rummet och i vardagsrummet, av professionella och av föräldrar eller vänner, i stunden eller många år efter en traumatiserande upplevelse. Både vuxna och barn kan genom Trygghetsberättelser hitta glädjen och kraften som gör det möjligt att våga livet igen.

Trygghetsberättelser – från trauma till trygghet presenterar en tydlig tiostegsmanual tillsammans med den forskning som ligger till grund för metoden. Boken kan läsas både av den som vill vara ett stöd för den traumatiserade och den som traumatiserats. 

Antal sidor: 295.

Trådbundet danskt band.

Ulrika Ernvik

Ulrika Ernvik

Socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning

Ulrika Ernvik är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med systemteoretisk
inriktning. Hon arbetar deltid som familjeterapeut inom primärvården, och erbjuder också samtal,
handledning, föreläsningar och utbildningar i sitt företag Familjeglädje, både i Sverige och
internationellt. 2015 började hon utveckla Trygghetsberättelser.

Ulrika Ernvik har tidigare gett ut:

Andas med Gud – 88 andliga övningar för alla åldrar, 2018, Argument förlag

Third Culture Kids: A gift to care for, 2019, Familjeglädje

Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer, 2019, Studentlitteratur

Ekopsykoterapi – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn, 2022, Studentlitteratur

Dig vill jag älska – om modet och gåvan att leva i nära relationer, 2022, Libris förlag.