Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp

360.00 kr

Xavier Amadors forskning kring bristande insikt inspirerades av hans försök att hjälpa sin bror Henry, som utvecklat schizofreni, att acceptera behandling. Som många andra med diagnosen schizofreni eller bipolaritet trodde inte Henry att han var sjuk.

LEAP (Listen, Empathize, Agree, Partner) är en metodik för att möta brukarens föreställningar som de är – och inte som hjälparen vill att de ska vara. Metodiken har stora inslag av Motiverande samtal, men är utformad särskilt för brukare med allvarlig psykisk ohälsa (schizofreni, bipolaritet).

Jag är inte sjuk och behöver ingen hjälp vänder sig både till professionella inom psykiatri och stödverksamheter och till anhöriga till de som kämpar mot psykisk ohälsa.

”I strongly recommend this book for both families and therapists.”
Aaron T Beck

Kategori:

Xavier Amador är professor vid Columbia university samt leder LEAP-Institute. Författare av åtta bästsäljande böcker samt har tre decenniers erfarenhet av arbete med patienter.

Översättning: Sanna Arvidsson Milton