Välj en sida

Fri från smärta

310.00 kr

All smärta är verklig. Smärtan är en larmsignal. Någonting är fel och allt vi vill är att få må bra igen – att få vara fria från smärta.

Många människor lever i åratal med kroppsliga besvär men det är sällan lätt att förklara varför huvudet spränger, magen krånglar, kroppen värker eller tröttheten förlamar. Trots välkända diagnoser som exempelvis fibromyalgi, IBS, whiplash eller migrän saknas ofta effektiva behandlingar. Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET) är en känslofokuserad psykologisk behandlingsform som vilar på neuro[1]vetenskaplig grund. EAET tar fasta på samspelet mellan kropp och själ och har som mål att via dina känsloupplevelser bygga om dina nervbanor för att lindra din smärtande kropp. Med tilltagande stöd i forskning har metoden visat sig inte bara kunna öka livs[1]kvalitet utan också ge en mätbar lindring av smärta och andra kroppsliga besvär.

Fri från smärta – känslofokuserad terapi vid kroppsliga besvär är framför allt en självhjälpsbok som riktar sig till dig som lider av långvarig smärta eller andra kroppsliga symptom. Tillhörande arbetsmaterial finns samlat i separat arbetsbok. Böckerna kan också användas tillsammans med en behandlare som har kunskap om metoden. De kan med fördel läsas av psykologer, psyko[1]terapeuter, fysioterapeuter, läkare och andra som inom sina yrken eller studier arbetar med behandling av eller intresserar sig för långvariga kroppsliga besvär generellt.

Kategori:
Daniel Maroti

Daniel Maroti

Psykolog och forskare

Daniel är psykolog och forskare, med psykodynamisk behandling vid funktionella somatiska syndrom som specialområde. Han har länge haft ett stort intresse för hur kropp och själ hänger samman, och hur psykologiska faktorer påverkar sjukdomsförlopp. I hans avhandling har han studerat effekten av Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom men också om bearbetning av känslor är en av de faktorer som kan bidra till tillfrisknande. Daniel har arbetat inom vitt skilda verksamheter alltifrån hjärnskaderehabilitering, stressmottagning till primärvård och psykiatrisk öppenvård. Daniel lever tillsammans med sin sambo med fyra barn i en stor bonusfamilj.

Josefine Ek

Josefine Ek

Psykolog

Josefine är legitimerad psykolog, psykodynamiker och har ett intresse för neuropsykologi och emotionella processers inflytande vid olika typer av kroppsliga besvär. Hon är utbildad vid Uppsala universitet och har därefter arbetat som psykolog inom rehabiliteringsmedicin samt med utredning och behandling inom den somatiska sjukvården.