Välj en sida

Affektskolan – Att lära sig om känslor

325.00 kr

Att uppleva affekter och känslor är högst mänskligt. De utgör den biologiska och psykologiska grunden för vår existens och relation till oss själva och andra. Affekter är meningsfulla. Hur vi hanterar våra affekter har stor betydelse för vår hälsa.
Vad är skillnaden mellan affekt, känsla och emotion? Har kunskapen om skillnaden mellan dessa upplevelser betydelse? En känsloupplevelse har flera komponenter. Dessa upplevelser påverkar oss kraftfullt oavsett vilken betydelse vi tillskriver dem. Ändå är kunskapen om känslornas biologi och psykologi i samverkan inte allmänt känd. När vi till exempel blir arga brukar vi inte skilja ut vad som är affekt, känsla och emotion. Ännu mindre tänker vi på hur vi värderar ilskan och vad vi har lärt oss om hur den ska hanteras.

Affektskola – att lära sig om känslor beskriver en metod som syftar till att öka deltagarnas affektmedvetenhet och att återställa affekternas signalvärde. Det innebär att öka respekten och tole-ransen för att affekterna signalerar något viktigt på samma sätt
som andra biologiska signaler. Den psykopedagogiska metoden består av åtta tillfällen à två timmar och kan användas oberoende av teoretisk inriktning. Denna beprövade och beforskade metod förtjänar en större uppmärksamhet och är användbar i många
olika sammanhang.

Affektskola – att lära sig om känslor är den första boken som ger en samlad beskrivning av affektskolan och vänder sig till både kliniska och icke-kliniska grupper, till yrkesverksamma och stude-rande inom människovårdande och relationsintensiva verksamheter samt pedagoger och företagshälsovård. Boken klargör vikten av att lära sig om känslor och presenterar en metod som är enkel att lära sig och att utöva.

Vid köp av fler än 5 böcker, kontakta förlaget för rabatterat pris.

 

Kategori:

Antal sidor: 180.

Trådbundet danskt band.

Viola Argus-Zivaljic

Viola Argus-Zivaljic

Psykolog och psykoterapeut

Viola är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi: behandling, samt formellt handledarutbildad med många års klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatri. Hon har under flera decennier förkovrat sig i modern affektteori och även utbildat sig i affektskola som hon har introducerat inom vuxenpsykiatrin i Lund.