Välj en sida
Rea!

Att arbeta med resursgrupper

Det ursprungliga priset var: 400.00 kr.Det nuvarande priset är: 240.00 kr.

Resursgrupps-ACT (RACT) är en evidensbaserad metodik för samverkan mellan olika vård- och stödgivare för brukare med allvarlig psykisk ohälsa. RACT kombinerar behandling och stöd för ett integrerat och brukarstyrt arbete.

Kärnan i RACT-arbetet är att etablera en resursgrupp kring varje brukare med samtliga viktiga personer, såväl privata som professionella. Resursgruppen samordnar de insatser som behövs för att nå de mål brukaren formulerat.

Att arbeta med Resursgrupper fokuserar på hur arbetet i resurs- och arbetsgrupper går till. Boken diskuterar:  vad skall göras när; vilka gemensamma sätt att förstå utgår vi från; hur samtalar vi med varandra; hur kan man förstå gruppers utveckling; hur genomför vi  nödvändig träning och anpassning så att brukaren  kan leva ett självständigt liv.

Att arbeta med resursgrupper vänder sig till dig som arbetar som eller utbildare dig till Case Manager samt alla med intresse för hur arbetet i en resursgrupp går till.

Om du företräder ett företag eller organisation och vill köpa våra böcker mot faktura, eposta din beställning till forlag@borellme.se

Kategori:

Redaktörer: Nisse Berglund, socionom, familjeterapeut; Mats Borell, leg psykolog, adjunkt Karlstads universitet.

Övriga författare: Eva-Lena Borell, arbetsterapeut, KBT-terapeut; Lars Erdner, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare PDT; Cecilia Fjellsson, skötare, metodhandledare RACT; Marcus Lundmark, utbildningsansvarig Sahlgrenska sjukhuset; Ulf Malm, docent, läkare; Jessica Schäring, stud., egen brukarerfarenhet; Sonny Wåhlstedt, ordf NSPH. Efterord av Mikael Malm, psykiatrisamordnare SKL.

Nisse Berglund

Nisse Berglund

Socionom

Nisse är socionom med inriktning på familjeterapi. Utbildad i Integrerad Psykiatri av Ian Falloon i Buckingham 1989-1994. Han har arbetat som kurator, case manager, verksamhetschef och verksamhetsutvecklare. Under 30 år har Nisse utbildat i resursgruppsarbete och även arbetat inom flera projekt som Bättre psykosvård, PsykosR och Socialpsykiatriskt Forum.