Välj en sida

Att förstå – inom psykiatri och socialpsykiatri

370.00 kr

Vad är psykisk ohälsa? Varför drabbas vissa av oss av psykiatriska sjukdomar? Vad kan vi göra för att stödja och behandla?
Hur kan vi som arbetar inom psykiatri och socialpsykiatri förstå – tillsammans med klienten?

Professionella inom olika verksamheter behöver förstå för att
kunna behandla och stötta personer med psykisk ohälsa. Förståelse kräver att vi kan sätta oss in i svårigheter, symtom,
behov och även de tillgångar och starka sidor klienten har.
Att förstå handlar både om vår mänskliga, empatiska, förståelse av hur det faktiskt är att vara den andre och om att klassificera utifrån olika system.
Olika sätt att förstå tar sig uttryck i olika språkbruk. Den psy-
kiatriska behandlingen utgår från diagnos och symtom medan
socialpsykiatriska insatser baseras på funktionshinder. Boken
visar på möjligheten att både ha förståelse för varandras
språk-bruk och hitta fram till gemensamma sätt att uttrycka sig.
Att förstå – inom psykiatri och socialpsykiatri ger djupgående förklaringar om hur vi tillsammans kan förstå psykisk ohälsa.
De olika delarna i boken går igenom:

  • Att mötas för att förstå. Samtalet som grund och hur vi kan
    utveckla det i möte med en klient med funktionsnedsättningar.
  • Beteendeanalys. Hur förstår vi det den andre gör och varför.
  • Psykologisk förståelse av hur olika diagnoser kan uppstå och vidmakthållas.
  • Funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Boken riktar sig till dig som har nära kontakt med klienter med psykisk ohälsa, som professionell eller student inom psykiatri
eller socialpsykiatri.

Vid köp av fler än 5 böcker, kontakta förlaget för rabatterat pris.


Kategori:

Beskrivning

Antal sidor: 328.

Trådbundet danskt band.https://borellme.se/product/att-forsta-inom-psykiatri-och-socialpsykiatri/