Välj en sida

Att arbeta med ESL

325.00 kr

En grov uppskattning visar att 10.000 – 15.000 personer hittills har utbildats i att arbeta med ESL i Sverige. Oräkneliga brukare har fått lära sig nya färdigheter för hur de kan hantera tidiga tecken, samtala med andra och öka aktivitet som ger glädje bland mycket annat. Förhoppningsvis har livskvaliteten höjts för många personer som drabbats av allvarlig psykisk ohälsa. Trots detta har det hittills inte funnits en bok som går igenom metodiken, dess teoretiska grunder och samtidigt ger vägledning för arbetet med de olika delarna i manualen. I samband med en radikal uppdatering av manualen är det nu äntligen dags att presentera en sådan bok.

Att arbeta med ESL-pedagogik riktar sig till dig som antingen redan arbetar med ESL och Steg för Steg-manualen eller planerar att göra detta. Texten ger kunskap om bakomliggande teorier och allmänna förhållningssätt samt kommentarer och tips för alla avsnitt i manualen.

Boken är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver ESL-pedagogikens teoretiska grunder och ger nödvändiga baskunskaper för arbetet. Ämnen som tas upp är bland annat samtalsmetod, psykiska funktionsnedsättningar, beteendeanalys, utvärdering av arbetet med mera. Bokens andra del resonerar kring varje enskilt kapitel i Steg för Steg-manualen. Först ges en kort beskrivning av området och därefter följer en genomgång av hur arbetet med kapitlet bör genomföras.

Kategori: