Select Page

Kombinerade insatser för personer med missbruksproblematik

220.00 kr

Att sluta missbruka alkohol eller droger är ett mycket viktigt beslut i livet. Det är också ett av de svåraste. De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem. Forskning visar att behandling för bägge problemen måste ske samtidigt och i samordning. Många har stor nytta av att kombinera missbruksbehandling med exempelvis samtalsterapi och medicin mot psykiska besvär. Utöver det är det viktigt att delta i fysiska och sociala aktiviteter. Detta ger sammantaget en kroppslig och psykisk styrka som ökar möjligheten att övervinna problemen.

Rolf Gråwe beskriver i Kombinerade insatser vilka behandlingsinslag som bör ingå i specialistinsatser inom psykiatri och missbruksbehandling. Kombinerade insatser ges ut i form av en textbok samt en arbetsbok som ger vägledning och stöd på vägen mot ett liv utan missbruk av alkohol och droger.

Genom att arbeta med materialet får brukaren kunskap om psykisk ohälsa och missbruk och stöd för att:

  • Hantera obehagliga känslor och utmana negativa tankar
  • Skapa en handlingsplan för förändring och en krisplan
  • Hantera sug och abstinens
  • Formulera nya målsättningar för ett liv utan missbruk
  • Bygga upp vänskaper och fritidsaktiviteter som du vill att ditt liv ska innehålla
  • Vid köp av 10 eller fler böcker 195 kronor per styck (eposta din beställning till forlag@borellme.se).

    Inkl. 6% moms

    Category: