Välj en sida

Smärtans budskap

305.00 kr

Kan känslor ha en betydelse för hur kroppen mår?

Du har en smärta som läkaren inte kan hitta lindring för, eller en enorm trötthet som inte går att finna förklaring till i vare sig blodprover eller andra undersökningar. Du prövar allt men det blir inte bättre. Patienter med så kallade funktionella somatiska syndrom utgör en av de vanligaste patientgrupperna i primärvården, men få ges ett fullgott bemötande och än mindre erbjuds behandling som är verksam.

I Smärtans budskap presenteras den nyutvecklade psykodynamiska behandlingsformen, Emotional Awareness and Expression Therapy (EAET). I EAET beskrivs hur man kan lugna nervsystemet genom att närma sig smärtsamma känslor på ett nytt sätt. EAET utgår ifrån att symtomen vid funktionella somatiska syndrom kan lindras eller ibland helt botas.

Smärtans budskap kan läsas som en fristående bok, men kan med fördel läsas parallellt med självhjälpsboken Fri från smärta – känslofokuserad terapi vid kroppsliga besvär.

Daniel Maroti är legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet. Hans avhandling handlar om känslo[1] fokuserad behandling vid funktionella somatiska syndrom.

Kategori:
Daniel Maroti

Daniel Maroti

Psykolog och forskare

Daniel är psykolog och forskare, med psykodynamisk behandling vid funktionella somatiska syndrom som specialområde. Han har länge haft ett stort intresse för hur kropp och själ hänger samman, och hur psykologiska faktorer påverkar sjukdomsförlopp. I hans avhandling har han studerat effekten av Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska syndrom men också om bearbetning av känslor är en av de faktorer som kan bidra till tillfrisknande. Daniel har arbetat inom vitt skilda verksamheter alltifrån hjärnskaderehabilitering, stressmottagning till primärvård och psykiatrisk öppenvård. Daniel lever tillsammans med sin sambo med fyra barn i en stor bonusfamilj.