Välj en sida

ESL manual

195.00 kr

Ett Självständigt Liv är det övergripande namnet på de manualer som bygger på pedagogiska principer som sammanställts av Robert Liberman.
Manualen Steg för Steg är utformad för svenska förhållanden av Per Borell. Den första versionen kom 1985. Steg för Steg ersatte och sammanfattade ursprungligen Liber­mangruppens manualer och har sedan utvecklats i takt med ny forskning inom aktuella områden.
Den nu aktuella upplagan, nummer 24, av Steg för Steg-manualen är radikalt omarbetad. Men målsättningen att erbjuda avancerade behandlings- och stödinsatser för personal efter en kortare utbildningsinsats, för att i förlängningen ge brukare möjlighet till ökad livskvalitet, är densamma.
Förändringarna som gjorts i den nya upplagan består bland annat av att kapitel om Drömmar och mål, Sömn och Ångest har lagts till. Härutöver har samtliga kapitel uppdaterats samt kompletterats utifrån aktuell forskning och användares erfarenheter. Manualen har även en ny och förenklad kapitelindelning.

Priset är beräknat som självkostnadspris. OBS att manualen finns för gratis nedladdning på ESL-fliken, denna hemsida.


Vid köp av 10 eller fler böcker 120 kronor per styck.

Frakt: 10 eller fler exemplar: 140 kronor (eposta din beställning till forlag@borellme.se.)

Kategori: