Välj en sida

Det börjar med k

290.00 kr

Människor uttrycker sexualitet på ett, för dem själva, unikt sätt. Att arbeta med frågor om sexuell hälsa innebär att hitta lösningar på den utmaning personen har.
Det börjar med K angriper frågan om sexuell hälsa utifrån aktivitetsbegränsning istället för diagnos. Varje möte är unikt och innehåller många parametrar. Författarens tes är att det aldrig går att säga att ”den här personen behöver denna hjälpen på grund av denna diagnosen”.
De utmaningar som Det börjar med K diskuterar är en kombination av brist på information och gränser satta av vårdgivare om vad som är okej att prata om, funktionsbortfall och framförallt rädsla. Sexuell hälsa handlar om ansvar och kunskap. Klienter behöver veta att sexuell hälsa är ett ämne de kan ställa frågor om. Vårdgivare behöver kunskap för att möta frågorna.
Stefan Balogh visar att möjligheterna finns. Hans utgångspunkt ärhur aktiviteten kan utföras istället. För vårdgivare, oavsett profession, handlar det om att vara kreativ. Det gäller att ta reda på vad personen vill, utgå ifrån det personen kan eller vill träna på, vilka hjälpmedel som kan användas och sen sy ihop det till en intervention som personen kan träna upp sin förmåga kring. Precis som vilken annan aktivitet som helst. När sexuell hälsa finns med i en persons hab/rehabilitering leder det till en ökad livskvalitet på alla plan.
Stefan har arbetat med sexuell hälsa med personer som har en fysisk funktionsnedsättning under 20 år. I ”Det börjar med K” ger han många berättelser om möten med personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och hur de fått tillgång till sitt sexuella uttryckssätt.

Kategori:
Stefan Balogh

Stefan Balogh

Leg arbetsterapeut

Stefan är leg arbetsterapeut med inriktning på sexuell hälsa. Har arbetat med akutsjukvård, med ungdomar med funktionsnedsättningar samt sedan 2006 på ’Bosse råd, stöd och kunskapscenter’, en kooperativ verksamhet som ger rådgivning och stödinsatser för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Stefan har under 20 års tid arbetat med en tillåtande attityd till sexualitet och sexuell hälsa. Målbilden – sex – är utgångspunkten och lösningarna utgår från en förståelse av aktivitetsbegränsning, dvs fokus på hur en aktivitet kan utföras istället.