Fri fran smärta – Meditation

Här finner du meditationer framtagna för att främja den känslomässiga medvetenheten och lugna hjärnans signalerande med smärta. Meditationerna har ett fokus på något som kallas för självmedkänsla. De ingår som en del av den behandling som presenteras i boken Fri från smärta – Känslofokuserad terapi vid kroppsliga besvär (2022) och nyttjas bäst som en del av denna behandling. 

Meditationerna finns med två olika uppläsare.

Kapitel 1 - Medveten närvaro

med Manlig röst

Kapitel 2 - Kroppsscanning

med Manlig röst

Kapitel 3 - Lugnande andningsrytm

med Manlig röst

Kapitel 4 - Trygg plats

med Manlig röst

Kapitel 5 - Ett medkännande ideal

med Manlig röst

Kapitel 6 - Ditt medkännande själv

med Manlig röst

Kapitel 7 - Ta emot medkänsla

med Manlig röst

Kapitel 8 - Medkänsla med sig själv i svår situation

med Manlig röst

Kapitel 8 - Medkänsla med sitt ångestfyllda jag

med Manlig röst

Kapitel 8 - Medkänsla med sitt självkritiska jag

med Manlig röst

Kapitel 9 - Möta obehag i kroppen

med Manlig röst

Kapitel 10 - Tillgiven andning

med Manlig röst

Kapitel 1 - Medveten närvaro

med Kvinnlig röst

Kapitel 2 - Kroppsscanning

med Kvinnlig röst

Kapitel 3 - Lugnande andningsrytm

med Kvinnlig röst

Kapitel 4 - Trygg plats

med Kvinnlig röst

Kapitel 5 - Ett medkännande ideal

med Kvinnlig röst

Kapitel 6 - Ditt medkännande själv

med Kvinnlig röst

Kapitel 6 - Ditt medkännande själv

med Kvinnlig röst

Kapitel 7 - Ta emot medkänsla

med Kvinnlig röst

Kapitel 8 - Medkänsla med sig själv i svår situation

med Kvinnlig röst

Kapitel 8 - Medkänsla med sitt ångestfyllda jag

med Kvinnlig röst

Kapitel 8 - Medkänsla med sitt självkritiska jag

med Kvinnlig röst

Kapitel 9 - Möta obehag i kroppen

med Kvinnlig röst

Kapitel 10 - Tillgiven andning

med Kvinnlig röst

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se