Välj en sida

Författare

Eva-Lena Borell

Leg arbetsterapeut

Eva-Lena Borell är leg arbetsterapeut, hantverkspedagog samt har en grundläggande terapeututbildning i KBT.

Eva-Lena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med psykos samt allmänpsykiatrisk problematik, huvudsakligen inom psykiatri samt kommunal sysselsättningsverksamhet.

Read more

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se