Välj en sida

Författare

Mats Borell

Leg psykolog

Mats Borell är leg psykolog med KBT-inriktning. Bland övriga utbildningar kan nämnas certifieringar inom Dialektisk beteendeterapi (DBT) samt Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU/OBM).

Mats har arbetat inom olika former av psykiatriska verksamheter sedan 1980-talet. Det egna företaget, Borell psykologi & arbetsterapi AB, genomför sedan 2004 utbildnings- och handledningsuppdrag inom psykiatri, socialpsykiatri samt beroendeverksamheter. Mellan 2013-2019 adjunkt vid Karlstads universitet. 

Read more

Kontakt

Du når oss enklast via epost →

Mats Borell

forlag@borellme.se