Välj en sida

Resursgrupps-ACT, Case Management

Nyhet, Utbildning

Utbildning till Case Management har tidigare varit mycket omfattande, vanligen två terminer. I samband med en omarbetning av RACT-manualen som mera fokuserar på process och struktur har vi nu även förändrat utbildningen. Den fokuserar på strukturen i arbetet som Case Manager och förutsätter att deltagarna har professionella kunskaper om den klientgrupp man redan arbetar med.

Utbildningen omfattar 10 tillfällen (halvdagar) och bygger på blended learning, dvs att deltagarna själva står för inläsning och övningsuppgifter. Tillfällena med lärare ägnas åt mera komplicerade delar, rollsspel och övningar.

Start senare delen av våren 2021.

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Eva-Lena Borell AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm