RACT

Resursgrupps-ACT (RACT) är ett behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och omfattande psykiska funktionshinder.
Arbetssättet baseras på att brukaren får en case manager och tillsammans med denne genomför en kartläggning och samlar en resursgrupp. I resursgruppen fattar brukare, case manager samt övriga resurspersoner gemensamma beslut och genomför insatser för att stödja brukaren till en självständig vardag.

Omfattande svensk och internationell forskning visar att RACT-metoden har god evidens och uppvisar mycket goda resultat vad gäller aktivitet, symtomhantering, funktion och livskvalitet. /KLICK för mer info/

Borell AB erbjuder utbildning, metodhandledning, chefsstöd samt konsultativa insatser inom RACT-metodiken.
Utbildningarna skräddarsys för era behov inom organisationen. Från enstaka introduktionsdagar till en fullständig grundutbildning för case managers. Grundutbildningen omfattar två terminer med en utbildningsdag samt ett handledningstillfälle per månad. Omfattningen motsvarar 15 högskolepoäng.
För att utbildningen ska resultera i en fungerande implementering erbjuder vi konsultativa insatser för organisationsuppbyggnad, metodhandledning samt chefsstöd. Kontakta Mats Borell för ett samtal om era behov.

Borell förlag ger under hösten 2019 ut boken Att arbeta med resursgrupper.
Mats är styrelseledamot i Nationella Rådet för Resursgrupps-ACT. Mats var medarrangör av Karlstads universitets konferens Integrerade arbetssätt och Resursgrupps-ACT vid komplexa behov av samordning som genomfördes under våren 2018, samt arrangör av tidigare liknande konferens 2014.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm