RACT

Resursgrupps-ACT (RACT) är ett behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och omfattande psykiska funktionshinder. 
Arbetssättet baseras på att brukaren får en case manager och tillsammans med denne genomför en kartläggning och samlar en resursgrupp. I resursgruppen fattar brukare, case manager samt övriga resurspersoner gemensamma beslut och genomför insatser för att stödja brukaren till en självständig vardag.
Omfattande svensk och internationell forskning visar att RACT-metoden har god evidens och uppvisar mycket goda resultat vad gäller aktivitet, symtomhantering, funktion och livskvalitet.

Borell AB erbjuder utbildning, metodhandledning, chefsstöd samt konsultativa insatser inom RACT-metodiken.
Utbildningarna skräddarsys för era behov inom organisationen. Från enstaka introduktionsdagar till en fullständig grundutbildning för case managers. Grundutbildningen omfattar två terminer med en utbildningsdag samt ett handledningstillfälle per månad. Omfattningen motsvarar 15 högskolepoäng.

För att utbildningen ska resultera i en fungerande implementering erbjuder vi konsultativa insatser för organisationsuppbyggnad, metodhandledning samt chefsstöd.

Kontakta Mats Borell för ett samtal om era behov.

Utbildning

ESL

En metod som utvecklats för personer med schizofreni...

RACT

Behandlings- och metodprogram för personer med allvarliga psykiska sjukdomar...

BAS

Utbildningsdelar som antingen kan ges separat i form...

KBT för AT

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapimetod med...

SST

Socialfärdighetsträning för personer med allvarlig psykiska ohälsa...

Samsjuklighet

De flesta som har missbruksproblem har också psykiska problem, möjlighet att övervinna missbruket ökar om man tar tag i bägge problemen samtidigt...

Psykiska Funktionshinder

Många personer med allvarlig psykiatrisk problematik...

LEAP

En samtalsmetod för att stödja klienter med bristande insikt att ta emot behandling...

Kontakt

Du når oss enklast via epost enligt nedan:

Mats Borell

Borell psykologi & arbetsterapi AB

mats@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm

Eva-Lena Borell

Eva-Lena Borell AB

eva-lena@borellme.se

Borell psykologi & arbetsterapi AB
Heliosgatan 47
12063 Stockholm